• 109071491_1740173209454079_2813953907105494410_n
  • 109071491_1740173209454079_2813953907105494410_n

#TT24 – Trạng 3,5kg

tt24 3,5kg đã xong lông 60%

Bắt đầu vào chế độ chạy lồng, phơi nắng.

Trạng đá dự định 3,3kg.

Lên cưa xuống vỉa như rắn. Dòng dõi quý tộc, tinh hoa của trại.

Phù hợp làm siêu trống đúc hoặc nuôi đá lông 2.

 

, , , ,

Mô tả sản phẩm

tt24 3,5kg đã xong lông 60%

Bắt đầu vào chế độ chạy lồng, phơi nắng.

Trạng đá dự định 3,3kg.

Lên cưa xuống vỉa như rắn. Dòng dõi quý tộc, tinh hoa của trại.

Phù hợp làm siêu trống đúc hoặc nuôi đá lông 2.

tt24 – ganoi babaobinhdinh