• z4045604142551_0932a054412b58875b157eecbd639a1a
  • z4045604142551_0932a054412b58875b157eecbd639a1a

SỐ 3 NHÓM 22 AAD330 3.0Kg

15,000,000 

Nếu đào tạo tốt có thể thi đấu dành chiến thắng bất kỳ đấu trường nếu đào tạo và dẫn dắt tốt.

Chương trình ưu đãi tết đặc biệt trong năm. Cơ hội để sở hữu gà tơ, gà chiến của trại giá mềm.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé

****** Nhớ rằng:

– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.

– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.

– Mua gà sẽ được tặng sản phẩm nước om gửi kèm theo.

****** Liên hệ với trại:

_ Zalo 0964,616,696

– Zalo chủ trại: 0707080884

– Gapo, Facebook, youtube

– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Mô tả

CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRONG NĂM

Số 3 nhóm 22 AAD330 3kg kỳ hơi nữa trực chiến

Nếu đào tạo tốt có thể thi đấu dành chiến thắng bất kỳ đấu trường nếu đào tạo và dẫn dắt tốt.

Chương trình ưu đãi tết đặc biệt trong năm. Cơ hội để sở hữu gà tơ, gà chiến của trại giá mềm.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé

****** Nhớ rằng:

– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.

– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.

– Mua gà sẽ được tặng sản phẩm nước om gửi kèm theo.

****** Liên hệ với trại:

_ Zalo 0964,616,696

– Zalo chủ trại: 0707080884

– Gapo, Facebook, youtube

– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nếu đào tạo tốt có thể thi đấu dành chiến thắng bất kỳ đấu trường nếu đào tạo và dẫn dắt tốt.

Chương trình ưu đãi tết đặc biệt trong năm. Cơ hội để sở hữu gà tơ, gà chiến của trại giá mềm.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé

****** Nhớ rằng:

– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.

– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.

– Mua gà sẽ được tặng sản phẩm nước om gửi kèm theo.

****** Liên hệ với trại:

_ Zalo 0964,616,696

– Zalo chủ trại: 0707080884

– Gapo, Facebook, youtube

– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nếu đào tạo tốt có thể thi đấu dành chiến thắng bất kỳ đấu trường nếu đào tạo và dẫn dắt tốt.

Chương trình ưu đãi tết đặc biệt trong năm. Cơ hội để sở hữu gà tơ, gà chiến của trại giá mềm.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé

****** Nhớ rằng:

– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.

– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.

– Mua gà sẽ được tặng sản phẩm nước om gửi kèm theo.

****** Liên hệ với trại:

_ Zalo 0964,616,696

– Zalo chủ trại: 0707080884

– Gapo, Facebook, youtube

– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà