• z4133527008654_d752d7adb6c56683752cff05fa41e65f
  • z4133527008654_d752d7adb6c56683752cff05fa41e65f

7,000,000 

Aal298 2.8kg

Mở mỏ cắt tai tích, đòn lối đều đạt chuẩn để đào tạo thành chiến kế, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này. Những dòng máu tinh hoa đang hoà quyện.

Lối lên kèo ôm đấm đá bụng, vai, gốc cổ, xuống vỉa lên đá mã kỵ, lưng.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqig8xieh4cf

Gọi 19008684 zalo 0964616696 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , , , ,

Mô tả

Aal298 2,8kg

Mở mỏ cắt tai tích, đòn lối đều đạt chuẩn để đào tạo thành chiến kế, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này. Những dòng máu tinh hoa đang hoà quyện.

Lối lên kèo ôm đấm đá bụng, vai, gốc cổ, xuống vỉa lên đá mã kỵ, lưng.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqig8xieh4cf

Gọi 19008684 zalo 0964616696 để chốt mua nhé.

 

Aal298 2,8kg

Mở mỏ cắt tai tích, đòn lối đều đạt chuẩn để đào tạo thành chiến kế, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này. Những dòng máu tinh hoa đang hoà quyện.

Lối lên kèo ôm đấm đá bụng, vai, gốc cổ, xuống vỉa lên đá mã kỵ, lưng.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqig8xieh4cf

Gọi 19008684 zalo 0964616696 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal298 2,8kg

Mở mỏ cắt tai tích, đòn lối đều đạt chuẩn để đào tạo thành chiến kế, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này. Những dòng máu tinh hoa đang hoà quyện.

Lối lên kèo ôm đấm đá bụng, vai, gốc cổ, xuống vỉa lên đá mã kỵ, lưng.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqig8xieh4cf

Gọi 19008684 zalo 0964616696 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal298 2,8kg

Mở mỏ cắt tai tích, đòn lối đều đạt chuẩn để đào tạo thành chiến kế, mời theo dõi quá trình phát triển của tiểu tử này. Những dòng máu tinh hoa đang hoà quyện.

Lối lên kèo ôm đấm đá bụng, vai, gốc cổ, xuống vỉa lên đá mã kỵ, lưng.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqig8xieh4cf

Gọi 19008684 zalo 0964616696 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!