• z4133337311012_9e320c3a824dce3f27eb50438cabe49c
  • z4133337311012_9e320c3a824dce3f27eb50438cabe49c

AAC62 3kg

7,000,000 

AAC62 3kg

Mở mỏ chuẩn bị cắt tai tích Sắc diện ô bông (mơ), những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình.

Lối bài bản lên kèo xuống vỉa, đá bụng, gốc cổ, lưng mở mỏ đòn lối tốt, chỉ cần về đào tạo bài bản là thi đấu được.

Mời xem Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , ,

Mô tả

AAC62 3kg

Mở mỏ chuẩn bị cắt tai tích Sắc diện ô bông (mơ), những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình.

Lối bài bản lên kèo xuống vỉa, đá bụng, gốc cổ, lưng mở mỏ đòn lối tốt, chỉ cần về đào tạo bài bản là thi đấu được.

Mời xem Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

AAC62 3kg

Mở mỏ chuẩn bị cắt tai tích Sắc diện ô bông (mơ), những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình.

Lối bài bản lên kèo xuống vỉa, đá bụng, gốc cổ, lưng mở mỏ đòn lối tốt, chỉ cần về đào tạo bài bản là thi đấu được.

Mời xem Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAC62 3kg

Mở mỏ chuẩn bị cắt tai tích Sắc diện ô bông (mơ), những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình.

Lối bài bản lên kèo xuống vỉa, đá bụng, gốc cổ, lưng mở mỏ đòn lối tốt, chỉ cần về đào tạo bài bản là thi đấu được.

Mời xem Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAC62 3kg

Mở mỏ chuẩn bị cắt tai tích Sắc diện ô bông (mơ), những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình.

Lối bài bản lên kèo xuống vỉa, đá bụng, gốc cổ, lưng mở mỏ đòn lối tốt, chỉ cần về đào tạo bài bản là thi đấu được.

Mời xem Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!