• z4136150903790_df826a4137c67abeac0090d58ee66b42
  • z4136150903790_df826a4137c67abeac0090d58ee66b42

Aam01 2.9Kg

Aam01 2.9kg

Một sát thủ đầy triển vọng phía trước. Chờ đợi sự thể hiện trong tương lai, nếu may mắn gặp được chủ tốt nâng tâm thì đủ sức đứng trường quốc tế.

Lối quấn kèo 2 bên biết vào vỉa, sở trường chuyên săn thủ cấp, đá hầu mang tai, óc sỏ đầu chân đòn tin.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkwh8ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , ,

Mô tả

Aam01 2.9kg

Một sát thủ đầy triển vọng phía trước. Chờ đợi sự thể hiện trong tương lai, nếu may mắn gặp được chủ tốt nâng tâm thì đủ sức đứng trường quốc tế.

Lối quấn kèo 2 bên biết vào vỉa, sở trường chuyên săn thủ cấp, đá hầu mang tai, óc sỏ đầu chân đòn tin.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkwh8ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Aam01 2.9kg

Một sát thủ đầy triển vọng phía trước. Chờ đợi sự thể hiện trong tương lai, nếu may mắn gặp được chủ tốt nâng tâm thì đủ sức đứng trường quốc tế.

Lối quấn kèo 2 bên biết vào vỉa, sở trường chuyên săn thủ cấp, đá hầu mang tai, óc sỏ đầu chân đòn tin.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkwh8ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aam01 2.9kg

Một sát thủ đầy triển vọng phía trước. Chờ đợi sự thể hiện trong tương lai, nếu may mắn gặp được chủ tốt nâng tâm thì đủ sức đứng trường quốc tế.

Lối quấn kèo 2 bên biết vào vỉa, sở trường chuyên săn thủ cấp, đá hầu mang tai, óc sỏ đầu chân đòn tin.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkwh8ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aam01 2.9kg

Một sát thủ đầy triển vọng phía trước. Chờ đợi sự thể hiện trong tương lai, nếu may mắn gặp được chủ tốt nâng tâm thì đủ sức đứng trường quốc tế.

Lối quấn kèo 2 bên biết vào vỉa, sở trường chuyên săn thủ cấp, đá hầu mang tai, óc sỏ đầu chân đòn tin.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkwh8ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!