• z4175252922203_56280e9cc3d0fd62204b98c2e3a4431a
  • z4175252922203_56280e9cc3d0fd62204b98c2e3a4431a

5,000,000 

Aal378 3,2kg

Có trong người dòng máu đồ long, đào tạo tốt chắc chắn có chiến kê trong tay.

Lối mang  lên mang xuống, ra mé đá gốc cổ, hầu, mang tai, lên đá đầu lưng, chân mã kỵ hiệu quả.

Video tham khảo 1: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Video tham khảo 2: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr3by6ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , , ,

Mô tả

Aal378 3,2kg

Có trong người dòng máu đồ long, đào tạo tốt chắc chắn có chiến kê trong tay.

Lối mang  lên mang xuống, ra mé đá gốc cổ, hầu, mang tai, lên đá đầu lưng, chân mã kỵ hiệu quả.

Video tham khảo 1: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Video tham khảo 2: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr3by6ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

 

Aal378 3,2kg

Có trong người dòng máu đồ long, đào tạo tốt chắc chắn có chiến kê trong tay.

Lối mang  lên mang xuống, ra mé đá gốc cổ, hầu, mang tai, lên đá đầu lưng, chân mã kỵ hiệu quả.

Video tham khảo 1: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Video tham khảo 2: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr3by6ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal378 3,2kg

Có trong người dòng máu đồ long, đào tạo tốt chắc chắn có chiến kê trong tay.

Lối mang  lên mang xuống, ra mé đá gốc cổ, hầu, mang tai, lên đá đầu lưng, chân mã kỵ hiệu quả.

Video tham khảo 1: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Video tham khảo 2: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr3by6ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal378 3,2kg

Có trong người dòng máu đồ long, đào tạo tốt chắc chắn có chiến kê trong tay.

Lối mang  lên mang xuống, ra mé đá gốc cổ, hầu, mang tai, lên đá đầu lưng, chân mã kỵ hiệu quả.

Video tham khảo 1: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Video tham khảo 2: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rr3by6ieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!