• z4143719098899_e0a68ab8962bd2658b45e47b4f254e85
  • z4143719098899_e0a68ab8962bd2658b45e47b4f254e85

Aab313 3,3Kg

10,000,000 

Aab313 3,3kg

Chiều cao lý tưởng, xương liền lạc, chân đòn và lối đều đạt. Mang trong mình những dòng máu tinh hoa. Mình mặt mỏ là biết cháu chắc Ô bò lồng.

Thuận lợi được chiều vai, Lối kèo 2 bên đá đầu lưng đẳng cấp, đòn lối toàn diện chân sỏ ngang đánh óc sọ đầu có thể quyết định trận đấu..

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqn2ocieh4cf

Liên hệ 19008684 Zalo 0964616696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , ,

Mô tả

Aab313 3,3kg

Chiều cao lý tưởng, xương liền lạc, chân đòn và lối đều đạt. Mang trong mình những dòng máu tinh hoa. Mình mặt mỏ là biết cháu chắc Ô bò lồng.

Thuận lợi được chiều vai, Lối kèo 2 bên đá đầu lưng đẳng cấp, đòn lối toàn diện chân sỏ ngang đánh óc sọ đầu có thể quyết định trận đấu..

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqn2ocieh4cf

Liên hệ 19008684 Zalo 0964616696 để chốt mua.

Aab313 3,3kg

Chiều cao lý tưởng, xương liền lạc, chân đòn và lối đều đạt. Mang trong mình những dòng máu tinh hoa. Mình mặt mỏ là biết cháu chắc Ô bò lồng.

Thuận lợi được chiều vai, Lối kèo 2 bên đá đầu lưng đẳng cấp, đòn lối toàn diện chân sỏ ngang đánh óc sọ đầu có thể quyết định trận đấu..

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqn2ocieh4cf

Liên hệ 19008684 Zalo 0964616696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aab313 3,3kg

Chiều cao lý tưởng, xương liền lạc, chân đòn và lối đều đạt. Mang trong mình những dòng máu tinh hoa. Mình mặt mỏ là biết cháu chắc Ô bò lồng.

Thuận lợi được chiều vai, Lối kèo 2 bên đá đầu lưng đẳng cấp, đòn lối toàn diện chân sỏ ngang đánh óc sọ đầu có thể quyết định trận đấu..

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqn2ocieh4cf

Liên hệ 19008684 Zalo 0964616696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aab313 3,3kg

Chiều cao lý tưởng, xương liền lạc, chân đòn và lối đều đạt. Mang trong mình những dòng máu tinh hoa. Mình mặt mỏ là biết cháu chắc Ô bò lồng.

Thuận lợi được chiều vai, Lối kèo 2 bên đá đầu lưng đẳng cấp, đòn lối toàn diện chân sỏ ngang đánh óc sọ đầu có thể quyết định trận đấu..

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqn2ocieh4cf

Liên hệ 19008684 Zalo 0964616696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!