• z4197251338428_ddf45b02318554a0fce4f0869cdd1c82
  • z4197251338428_ddf45b02318554a0fce4f0869cdd1c82

AAD331 Trạng 3,1kg Gà trực chiến

AAD331 Trạng 3,1kg Gà trực chiến

 Chiều cao lý tưởng, xương sức đẹp, gà chuyên phá xương, là dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm chiến đấu.

Lối rất tốt tỳ đẩy sát, xuống vào vỉa lên cưa đè, đá chuyên lưng mã kỵ, ra dọc ôm đấm vai kiềng cổ non, đòn đá hiệu quả, bạn nào thích mẫu gà chuyên phá xương có thể để ý chốt em này về thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqpvrcieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Mô tả

AAD331 Trạng 3,1kg Gà trực chiến

 Chiều cao lý tưởng, xương sức đẹp, gà chuyên phá xương, là dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm chiến đấu.

Lối rất tốt tỳ đẩy sát, xuống vào vỉa lên cưa đè, đá chuyên lưng mã kỵ, ra dọc ôm đấm vai kiềng cổ non, đòn đá hiệu quả, bạn nào thích mẫu gà chuyên phá xương có thể để ý chốt em này về thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqpvrcieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

AAD331 Trạng 3,1kg Gà trực chiến

 Chiều cao lý tưởng, xương sức đẹp, gà chuyên phá xương, là dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm chiến đấu.

Lối rất tốt tỳ đẩy sát, xuống vào vỉa lên cưa đè, đá chuyên lưng mã kỵ, ra dọc ôm đấm vai kiềng cổ non, đòn đá hiệu quả, bạn nào thích mẫu gà chuyên phá xương có thể để ý chốt em này về thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqpvrcieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAD331 Trạng 3,1kg Gà trực chiến

 Chiều cao lý tưởng, xương sức đẹp, gà chuyên phá xương, là dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm chiến đấu.

Lối rất tốt tỳ đẩy sát, xuống vào vỉa lên cưa đè, đá chuyên lưng mã kỵ, ra dọc ôm đấm vai kiềng cổ non, đòn đá hiệu quả, bạn nào thích mẫu gà chuyên phá xương có thể để ý chốt em này về thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqpvrcieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAD331 Trạng 3,1kg Gà trực chiến

 Chiều cao lý tưởng, xương sức đẹp, gà chuyên phá xương, là dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm chiến đấu.

Lối rất tốt tỳ đẩy sát, xuống vào vỉa lên cưa đè, đá chuyên lưng mã kỵ, ra dọc ôm đấm vai kiềng cổ non, đòn đá hiệu quả, bạn nào thích mẫu gà chuyên phá xương có thể để ý chốt em này về thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqpvrcieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

AAD331 Trạng 3,1kg Gà trực chiến

 Chiều cao lý tưởng, xương sức đẹp, gà chuyên phá xương, là dòng máu tinh hoa sẽ giúp các bạn yên tâm chiến đấu.

Lối rất tốt tỳ đẩy sát, xuống vào vỉa lên cưa đè, đá chuyên lưng mã kỵ, ra dọc ôm đấm vai kiềng cổ non, đòn đá hiệu quả, bạn nào thích mẫu gà chuyên phá xương có thể để ý chốt em này về thi đấu.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqpvrcieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!