• 3t
  • 3t

#3T10 – Trạng 3kg

1,600,000 

mã số: #3t10 3kg

Tía cánh xệ, một bên cánh cứ xệ xuống, nhưng đã đụng đến #3t, hãy cẫn thận với cặp cựa.

Chưa mở mỏ Hữu nghị.

Vì đôi cánh xệ, nên giá hữu nghị, nếu bình thường, #3t ai theo dõi cũng hiểu rồi.

 

Mô tả sản phẩm

mã số: #3t10 3kg

Tía cánh xệ, một bên cánh cứ xệ xuống, nhưng đã đụng đến #3t, hãy cẫn thận với cặp cựa.

Chưa mở mỏ Hữu nghị.

Vì đôi cánh xệ, nên giá hữu nghị, nếu bình thường, #3t ai theo dõi cũng hiểu rồi.

hình ảnh tham khảo: