• 3t7
  • 3t7

3T17 Trạng 3,1 kg

Mô tả sản phẩm

3,1kg gà tơ
Vai mé.
Bị dính cánh do hồi nhỏ đá lộn.
Phù hợp nuôi đá cỏ và đúc.
3t17 trạng 3,1kg babaobinhdinh, ganoi