• ganoi
  • ganoi

8,000,000 

#3t9-1 con gà ô bông duy nhất chủ trại giữ lại. 3,5kg vỡ trạng. Bán đúc

Ai theo dõi nhóm 3t 9-1, 9 con giữ lại 1 con là con ô bồn này đây

Chia sẻ cho ai có duyên mua về đúc nhé. Chân vàng cựa đen, 3 hàng vảy.

 

, , , , , ,

Mô tả sản phẩm

#3t9-1 con gà ô bông duy nhất chủ trại giữ lại. 3,5kg vỡ trạng. Bán đúc

Ai theo dõi nhóm 3t 9-1, 9 con giữ lại 1 con là con ô bồn này đây

Chia sẻ cho ai có duyên mua về đúc nhé. Chân vàng cựa đen, 3 hàng vảy.

hình ảnh tham khảo:

ganoi 3t9-1