• z2476194960970_ac5e55c78f49a202736dd5403cab4874
  • z2476194960970_ac5e55c78f49a202736dd5403cab4874

5,000,000 

3TM3_Trạng 2,8kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrna65b6g4ug

lIÊN HỆ: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884

, , , ,

Mô tả

3TM3_Trạng 2,8kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrna65b6g4ug

LIÊN HỆ: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884

Cập nhật ngày 8/5/21 – Cắt lông thẩm mỹ ạ !

Hình sau khi cắt lông

3TM3 _Trạng 2,75kg – Vào chế độ cơ săn lại sẽ xuông chút xíu nhé mọi người !

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!