• z2471581002478_520855ca028540a41dd3ed8497c18618
  • z2471581002478_520855ca028540a41dd3ed8497c18618

A1_Trạng 2,9kg

Hàng tinh hoa kết hợp đây ạ . Thiết lĩnh kết hợp The Sun đã tạo nên A1.Mang dòng máu của chiến thần, màu lông huyền thoại quá rồi ạ !

Clip:  https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsmllvieh4cf

, , , ,

Mô tả

A1_Trạng 2,9kg

Hàng tinh hoa kết hợp đây ạ . Thiết lĩnh kết hợp The Sun đã tạo nên A1.Mang dòng máu của chiến thần, màu lông huyền thoại quá rồi ạ !

Clip:  https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsmllvieh4cf

hình ảnh:

A1_Trạng 2,9kg #thesun #thietlinh #gachien #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/05/2021

A1_Trạng 2,9kg

Hàng tinh hoa kết hợp đây ạ . Thiết lĩnh kết hợp The Sun đã tạo nên A1.Mang dòng máu của chiến thần, màu lông huyền thoại quá rồi ạ !

Clip:  https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsmllvieh4cf

hình ảnh:

A1_Trạng 2,9kg #thesun #thietlinh #gachien #babaobinhdinh

    You have not viewed any product yet!