• z2480621665046_77b76d8cef3ab551b04e209ffc9be6c7
  • z2480621665046_77b76d8cef3ab551b04e209ffc9be6c7

A211_Trạng 3,28kg

A211_Trạng 3,28kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsv9pkieh4cf

Mô tả

A211_Trạng 3,28kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsv9pkieh4cf

A211_Trạng 3,28kg #gachien #babaobinhdinh
A211_Trạng 3,28kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 10/05/2021

A211_Trạng 3,28kg

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsv9pkieh4cf

    You have not viewed any product yet!