• z2473929254220_b9e52613a924773d33e16997990187e7
  • z2473929254220_b9e52613a924773d33e16997990187e7

A283_ Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

, , , ,

Mô tả

A283_ Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

cập nhật ngày 6/5/21: Hình mới, clip mới cho anh em tham khảo ạ

Clip:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsods0ieh4cf

hình ảnh sau khi cắt lông :

A283_ Trạng 3,1kg _Cắt lông xong đẹp trai ngay !
A283_ Trạng 3,1kg _Cắt lông xong đẹp trai ngay !
A283_Trạng 3,15kg

Hình ảnh:

A283_trạng 3,15kg
Đoi chân khủng khiếp của A283 ạ! #gachien #babaobinhdinh

Hình ảnh:

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/05/2021

A283_ Trạng 3,1kg _Cắt lông xong đẹp trai ngay !
A283_ Trạng 3,1kg _Cắt lông xong đẹp trai ngay !

Ngày 06/05/2021

A283_ Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

cập nhật ngày 6/5/21: Hình mới, clip mới cho anh em tham khảo ạ

Clip:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsods0ieh4cf

A283_Trạng 3,15kg

Ngày 20/04/2021

A283_ Trạng 3,15kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrw057b6g4ug

Hình ảnh:

A283_trạng 3,15kg
Đoi chân khủng khiếp của A283 ạ! #gachien #babaobinhdinh

Hình ảnh:

    You have not viewed any product yet!