• z2453597284438_375c115f62d7af349264f09a9d5df4f7
  • z2453597284438_375c115f62d7af349264f09a9d5df4f7

A287_Trạng 2,85kg

A287_Trạng 2,85kg

Con nhà tướng tá đây ạ ! Phong cách này cũng mê hoặc khá nhiều anh em đấy nhỉ ?Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs3me4b6g4ug

, , , , ,

Mô tả

A287_Trạng 2,85kg

Con nhà tướng tá đây ạ ! Phong cách này cũng mê hoặc khá nhiều anh em đấy nhỉ ?Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs3me4b6g4ug

A287_Trạng 2,85kg #gachien #ganoi #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 25/04/2021

    You have not viewed any product yet!