• IMG_1615984008278_1617087339525
  • IMG_1615984008278_1617087339525

A431_ Trạng 2,9kg

A431_ Trạng 2,9kg

Màu lông này đã làm say mê biết bao anh. Ngay cả HLV đào tạo em ấy cũng bị em ấy mê hoặc từ dáng vẻ tới đòn lối. Ai thích thể loại vai mé, đá bụng đẳng cấp thì đưa em về nhé!

Liên hệ : 0964.616.696 _0949.999.884

Clip xổ mới nhất:https://gapo.vn/1112704575/posts/qqrt95ieh4cf

Hình ảnh mới nhất chụp ngày 26/3

, , , , , ,

Mô tả

A431_ Trạng 2,9kg

Màu lông này đã làm say mê biết bao anh. Ngay cả HLV đào tạo em ấy cũng bị em ấy mê hoặc từ dáng vẻ tới đòn lối. Ai thích thể loại vai mé, đá bụng đẳng cấp thì đưa em về nhé!

Liên hệ : 0964.616.696 _0949.999.884

Clip xổ mới nhất:https://gapo.vn/1112704575/posts/qqrt95ieh4cf

Hình ảnh mới nhất chụp ngày 26/3:

A431 của ngày hôm nay!
Chân vảy mặt trước A431 Trạng 2,9kg
Hậu độ trái, phải A431

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!