• z2413268651407_1a91ecc8a6173322a3221d5c4e213ef8
  • z2413268651407_1a91ecc8a6173322a3221d5c4e213ef8

AA27_Trạng 2,9kg

Hãy cho tôi biết từ nào khác ngoài từ  Qúa Đẹp để mô tả AA27 !

Cần sang chủ Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Clip tham khảo: anh em chờ nhé!

Hình ảnh:

Mô tả

AA27_Trạng 2,9kg

Hãy cho tôi biết từ nào khác ngoài từ  Qúa Đẹp để mô tả AA27 !

Cần sang chủ Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

Clip tham khảo: anh em chờ nhé!

Hình ảnh:

Hãy mô tả chiến kê trong hình theo cách của bạn !

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/04/2021

    You have not viewed any product yet!