• 592d5227cec73b9962d612
  • 592d5227cec73b9962d612

Clip mở mỏ:

https://gapo.vn/675958408/posts/qtlb0fb6g4ug

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

Mô tả

AA308 Trạng 2.9kg

Clip mở mỏ: https://gapo.vn/675958408/posts/qtlb0fb6g4ug

 

AA308 Trạng 2.9kg
AA308 Trạng 2.9kg

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 25/05/2021

Clip mở mỏ AA308 + AA354

https://gapo.vn/675958408/posts/qtlb0fb6g4ug

    You have not viewed any product yet!