• z2414878953100_fe10ba9b762fb6ee174bfbaafae49533
  • z2414878953100_fe10ba9b762fb6ee174bfbaafae49533

AA50_ Trạng 3,1kg

Màu lông phong cách cộng với lối đá tổng lực này sẽ đốn tim ai đó ngay lập tức cho mà xem!

Clip xổ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyma4b6g4ug

Liên Hệ: 0964.616.696 hoặc  0949.999.884 Zalo/Call

Mô tả

AA50_ Trạng 3,1kg

Màu lông phong cách cộng với lối đá tổng lực này sẽ đốn tim ai đó ngay lập tức cho mà xem!

Clip xổ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyma4b6g4ug

Hình ảnh tham khảo:

Màu lông này, phong cách này, ai sẽ bị đốn tim đầu tiên đây ạ? AA50 3,1KG

Nhật ký nuôi gà

Ngày 06/04/2021

Ngày 03/04/2021

Clip xổ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyma4b6g4ug

màu lông này, phong cách này, ai sẽ bị đốn tim đầu tiên đây ạ? AA50 3,1KG

 

    You have not viewed any product yet!