• IMG_1617192451814_1617261641894
  • IMG_1617192451814_1617261641894

AA79 _ Trạng 2,85kg

AA 79 _ Trạng 2,85kg

Đôi chân này, sắc diện này có làm ai đó rung rinh không nhỉ?

Không biết là màu da làm nổi bật màu lông hay màu lông làm nổi bật màu da nữa.? Cơ mà quan trọng vẫn phải xem clip ạ: https://gapo.vn/675958408/posts/qqtnz4b6g4ug

Mô tả

AA 79 _ Trạng 2,85kg

Đôi chân này, sắc diện này có làm ai đó rung rinh không nhỉ?

Không biết là màu da làm nổi bật màu lông hay màu lông làm nổi bật màu da nữa.? Cơ mà quan trọng vẫn phải xem clip ạ: https://gapo.vn/675958408/posts/qqtnz4b6g4ug

Hình ảnh mới nhất của ẻm:

Aa79 trạng 2,85kg
Chân vảy mặt trước AA79 trạng 2,85kg
Hậu độ trái, phải AA79 Trạng 2,85kg

 

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 01/04/2021

AA 79 _ Trạng 2,85kg

Đôi chân này, sắc diện này có làm ai đó rung rinh không nhỉ?

Không biết là màu da làm nổi bật màu lông hay màu lông làm nổi bật màu da nữa.? Cơ mà quan trọng vẫn phải xem clip ạ: https://gapo.vn/675958408/posts/qqtnz4b6g4ug

Hình ảnh

Aa79 trạng 2,85kgCùng theo dõi sự thây đổi trong clip sắp tới nhé

 

    You have not viewed any product yet!