• z4134330900338_d84acb876cd0d52e3f59901e5adccf7a
  • z4134330900338_d84acb876cd0d52e3f59901e5adccf7a

Aad343 Trực chiến 3,2kg

8,000,000 

 

Aad343 Trực chiến 3,2kg
Gà lối kín, kèo 2 bên đá  Chuyên đầu mã kỹ

Link video  tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

 

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , ,

Mô tả

Aad343 Trực chiến 3,2kg
Gà lối kín, kèo 2 bên đá  Chuyên đầu mã kỹ

Link video  tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Aad343 Trực chiến 3,2kg
Gà lối kín, kèo 2 bên đá  Chuyên đầu mã kỹ

Link video  tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aad343 Trực chiến 3,2kg
Gà lối kín, kèo 2 bên đá  Chuyên đầu mã kỹ

Link video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aad343 Trực chiến 3,2kg
Gà lối kín, kèo 2 bên đá  Chuyên đầu mã kỹ

Link video  tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkp8vieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!