• z4133463240481_a66fc907720b72c89ca94b250d260fc6
  • z4133463240481_a66fc907720b72c89ca94b250d260fc6

Aad346 2,9kg

Aad346 2,9kg

Xem video chắc nhiều người sẽ nghiện, một siêu chiến binh tương lai cho mùa giải mới. Có trong tay những chiến binh này thì mua giải này lo gì không có Cup.

Lối tốt càn đẩy, lên kèo xuống vỉa, gà phá xương ôm đấm, đá bụng, vai, lưng, mã kỵ chân đòn tốt hiệu quả.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqih01ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Mô tả

Aad346 2,9kg

Xem video chắc nhiều người sẽ nghiện, một siêu chiến binh tương lai cho mùa giải mới. Có trong tay những chiến binh này thì mua giải này lo gì không có Cup.

Lối tốt càn đẩy, lên kèo xuống vỉa, gà phá xương ôm đấm, đá bụng, vai, lưng, mã kỵ chân đòn tốt hiệu quả.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqih01ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Aad346 2,9kg

Xem video chắc nhiều người sẽ nghiện, một siêu chiến binh tương lai cho mùa giải mới. Có trong tay những chiến binh này thì mua giải này lo gì không có Cup.

Lối tốt càn đẩy, lên kèo xuống vỉa, gà phá xương ôm đấm, đá bụng, vai, lưng, mã kỵ chân đòn tốt hiệu quả.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqih01ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aad346 2,9kg

Xem video chắc nhiều người sẽ nghiện, một siêu chiến binh tương lai cho mùa giải mới. Có trong tay những chiến binh này thì mua giải này lo gì không có Cup.

Lối tốt càn đẩy, lên kèo xuống vỉa, gà phá xương ôm đấm, đá bụng, vai, lưng, mã kỵ chân đòn tốt hiệu quả.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqih01ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aad346 2,9kg

Xem video chắc nhiều người sẽ nghiện, một siêu chiến binh tương lai cho mùa giải mới. Có trong tay những chiến binh này thì mua giải này lo gì không có Cup.

Lối tốt càn đẩy, lên kèo xuống vỉa, gà phá xương ôm đấm, đá bụng, vai, lưng, mã kỵ chân đòn tốt hiệu quả.

Mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqih01ieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!