• z4133332593573_dcfb35b71c0efefc176f84bb9f4ef60d
  • z4133332593573_dcfb35b71c0efefc176f84bb9f4ef60d

Aak199 3kg

Mở mỏ cắt tai tích và vào thẳng bảng Kết. Sắc diện của siêu chiến binh tương lai, những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình, xám này triển vọng lắm.

Lối lên kèo xuống vào vỉa rất bài bản lối đánh sở trường ôm đấm bụng, vai, gốc cổ  rất hiệu quả. Cả đòn và lối đều đạt đẳng của chiến kê, mời xem.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , ,

Mô tả

Aak199 3kg

Mở mỏ cắt tai tích và vào thẳng bảng Kết. Sắc diện của siêu chiến binh tương lai, những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình, xám này triển vọng lắm.

Lối lên kèo xuống vào vỉa rất bài bản lối đánh sở trường ôm đấm bụng, vai, gốc cổ  rất hiệu quả. Cả đòn và lối đều đạt đẳng của chiến kê, mời xem.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Aak199 3kg

Mở mỏ cắt tai tích và vào thẳng bảng Kết. Sắc diện của siêu chiến binh tương lai, những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình, xám này triển vọng lắm.

Lối lên kèo xuống vào vỉa rất bài bản lối đánh sở trường ôm đấm bụng, vai, gốc cổ  rất hiệu quả. Cả đòn và lối đều đạt đẳng của chiến kê, mời xem.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aak199 3kg

Mở mỏ cắt tai tích và vào thẳng bảng Kết. Sắc diện của siêu chiến binh tương lai, những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình, xám này triển vọng lắm.

Lối lên kèo xuống vào vỉa rất bài bản lối đánh sở trường ôm đấm bụng, vai, gốc cổ  rất hiệu quả. Cả đòn và lối đều đạt đẳng của chiến kê, mời xem.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aak199 3kg

Mở mỏ cắt tai tích và vào thẳng bảng Kết. Sắc diện của siêu chiến binh tương lai, những dòng máu tinh hoa đang chảy trong mình, xám này triển vọng lắm.

Lối lên kèo xuống vào vỉa rất bài bản lối đánh sở trường ôm đấm bụng, vai, gốc cổ  rất hiệu quả. Cả đòn và lối đều đạt đẳng của chiến kê, mời xem.

Video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimmaieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!