• z4136688822735_6788f4a9cbc50864def4e5e50f5064a5
  • z4136688822735_6788f4a9cbc50864def4e5e50f5064a5

Aal326 3kg

10,000,000 

Aal326 3kg

Hiện tại mỏ trên bị gãy mỏ trấu nên gắp chưa chắc, dạt sau sẽ thể hiện chuẩn dòng tinh hoa. Mời theo dõi quá trình phát triển của chiến kê triển vọng này nhé. Mang trong mình dòng máu tinh hoa, có thể chinh chiến mọi đấu trường.

Bến Lối  hay kèo 2 bên. sở trường ôm đấm phá xương, đánh bụng lưng  hiệu quả. Nếu đào tạo tốt sẽ là một chiến kê xuất sắc.

Mời xem video mở mỏ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqmdpiieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , , ,

Mô tả

Aal326 3kg

Hiện tại mỏ trên bị gãy mỏ trấu nên gắp chưa chắc, dạt sau sẽ thể hiện chuẩn dòng tinh hoa. Mời theo dõi quá trình phát triển của chiến kê triển vọng này nhé. Mang trong mình dòng máu tinh hoa, có thể chinh chiến mọi đấu trường.

Bến Lối  hay kèo 2 bên. sở trường ôm đấm phá xương, đánh bụng lưng  hiệu quả. Nếu đào tạo tốt sẽ là một chiến kê xuất sắc.

Mời xem video mở mỏ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqmdpiieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Aal326 3kg

Hiện tại mỏ trên bị gãy mỏ trấu nên gắp chưa chắc, dạt sau sẽ thể hiện chuẩn dòng tinh hoa. Mời theo dõi quá trình phát triển của chiến kê triển vọng này nhé. Mang trong mình dòng máu tinh hoa, có thể chinh chiến mọi đấu trường.

Bến Lối  hay kèo 2 bên. sở trường ôm đấm phá xương, đánh bụng lưng  hiệu quả. Nếu đào tạo tốt sẽ là một chiến kê xuất sắc.

Mời xem video mở mỏ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqmdpiieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal326 3kg

Hiện tại mỏ trên bị gãy mỏ trấu nên gắp chưa chắc, dạt sau sẽ thể hiện chuẩn dòng tinh hoa. Mời theo dõi quá trình phát triển của chiến kê triển vọng này nhé. Mang trong mình dòng máu tinh hoa, có thể chinh chiến mọi đấu trường.

Bến Lối  hay kèo 2 bên. sở trường ôm đấm phá xương, đánh bụng lưng  hiệu quả. Nếu đào tạo tốt sẽ là một chiến kê xuất sắc.

Mời xem video mở mỏ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqmdpiieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal326 3kg

Hiện tại mỏ trên bị gãy mỏ trấu nên gắp chưa chắc, dạt sau sẽ thể hiện chuẩn dòng tinh hoa. Mời theo dõi quá trình phát triển của chiến kê triển vọng này nhé. Mang trong mình dòng máu tinh hoa, có thể chinh chiến mọi đấu trường.

Bến Lối  hay kèo 2 bên. sở trường ôm đấm phá xương, đánh bụng lưng  hiệu quả. Nếu đào tạo tốt sẽ là một chiến kê xuất sắc.

Mời xem video mở mỏ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqmdpiieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal326 3kg

Hiện tại mỏ trên bị gãy mỏ trấu nên gắp chưa chắc, dạt sau sẽ thể hiện chuẩn dòng tinh hoa. Mời theo dõi quá trình phát triển của chiến kê triển vọng này nhé. Mang trong mình dòng máu tinh hoa, có thể chinh chiến mọi đấu trường.

Bến Lối  hay kèo 2 bên. sở trường ôm đấm phá xương, đánh bụng lưng  hiệu quả. Nếu đào tạo tốt sẽ là một chiến kê xuất sắc.

Mời xem video mở mỏ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqmdpiieh4cf

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!