• z4132484222173_446f5c6c13a1249be127dfaf0810ebb4
  • z4132484222173_446f5c6c13a1249be127dfaf0810ebb4

Aal222 3,1kg

8,000,000 

Aal222 3,1kg
Nhóm này những dòng máu tinh hoa, cao độ, sanh thế, có trong tay thì sẽ có 1 chiến kê.

Gà mới  mở mỏ đòn lối toàn diện, lên kèo xuống vỉa, ôm đấm phá xương, đá bụng, gốc cổ, mã kỵ

Link mở mỏ tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimshieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , ,

Mô tả

Aal222 3,1kg
Nhóm này những dòng máu tinh hoa, cao độ, sanh thế, có trong tay thì sẽ có 1 chiến kê.

Gà mới  mở mỏ đòn lối toàn diện, lên kèo xuống vỉa, ôm đấm phá xương, đá bụng, gốc cổ, mã kỵ

Link mở mỏ tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimshieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Aal222 3,1kg
Nhóm này những dòng máu tinh hoa, cao độ, sanh thế, có trong tay thì sẽ có 1 chiến kê.

Gà mới  mở mỏ đòn lối toàn diện, lên kèo xuống vỉa, ôm đấm phá xương, đá bụng, gốc cổ, mã kỵ

Link mở mỏ tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimshieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

 

Aal222 3,1kg
Nhóm này những dòng máu tinh hoa, cao độ, sanh thế, có trong tay thì sẽ có 1 chiến kê.

Gà mới  mở mỏ đòn lối toàn diện, lên kèo xuống vỉa, ôm đấm phá xương, đá bụng, gốc cổ, mã kỵ

Link mở mỏ tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimshieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aal222 3,1kg
Nhóm này những dòng máu tinh hoa, cao độ, sanh thế, có trong tay thì sẽ có 1 chiến kê.

Gà mới  mở mỏ đòn lối toàn diện, lên kèo xuống vỉa, ôm đấm phá xương, đá bụng, gốc cổ, mã kỵ

Link mở mỏ tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqimshieh4cf

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!