• z3955679371714_2657ce87e2115572c7af2b9d94e25c2c
  • z3955679371714_2657ce87e2115572c7af2b9d94e25c2c

Aal231 2,6kg chưa mở mỏ ( số 1)

3,000,000 

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 1
Aal231 2,6kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

#babaobinhdinh, babao, ganoi, traiganoibabao

Mô tả

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 1
Aal231 2,6kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

Aal231 2,6kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay
Aal231 2,6kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!