• z3955938940291_05fa29b450df35425ceb8f5e4e2102c7
  • z3955938940291_05fa29b450df35425ceb8f5e4e2102c7

Aal235 2,75kg chưa mở mỏ( số 9)

3,000,000 

Aal235 2,75kg chưa mở mỏ

Aal235 2,75kg
(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 6
Aal235 2,75kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

Mô tả

Aal235 2,75kg
(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 9
Aal235 2,75kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

Aal235 2,75kg chưa mở mỏ
Aal235 2,75kg chưa mở mỏ
Aal235 2,75kg chưa mở mỏ
Aal235 2,75kg chưa mở mỏ

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!