• z3955889164960_15785ec7274fdcb8ac7a1a9b5097d923
  • z3955889164960_15785ec7274fdcb8ac7a1a9b5097d923

Mô tả

(Nhóm 10 con gà tơ chưa mở mỏ)
Số 7
Aal240 2,8kg chưa mở mỏ
Chương trình ưu đãi đặc biệt nhất của trại từ trước đến nay.
Gọi 19008684 để chốt nhé

#traiganoibabaobinhdinh,#traigathuanchung, #gachienbabao,#gatobabao

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!