• z3961536886589_b826c0633d3d91a402265ba327199352
  • z3961536886589_b826c0633d3d91a402265ba327199352

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn

7,000,000 

Con Số 10, Nhóm 3
AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

 

Mô tả

Con Số 10, Nhóm 3
AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.
Ai yêu thích sắc diện này hay nhanh tay.
Cơ hội thực sự với chương trình chia sẻ tốt này.
Ưu đãi đặc biệt, gọi 19008684 để chốt nhé.
*****

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.
AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

AAL261 2,8kg tía bịp đầu rắn
Nhìn sắc diện này không mê mới lạ
Đã kiểm tra đòn lối thế, xếp vào loại gà cực hay, chiến.
Lối kèo trên, nhanh nhẹn, ra đòn độc sát thủ.

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!