• z4133813846366_3a1947be01cf5d8fa53f62f135a8b9e2
  • z4133813846366_3a1947be01cf5d8fa53f62f135a8b9e2

AAl289 3,3kg Trực chiến

AAl289 3,3kg Trực chiến

Sát thủ đang trực chiến, chân đòn hiểm , hiệu quả cao.

Lối kèo dựng, đá mé cạnh cần, mang tai rất hiệu quả. xương sức mạnh.

Đòn lối các bạn có thể theo dõi video đường link phía dưới:

Link video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqf7cqieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

 

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , , , ,

Mô tả

AAl289 3,3kg trực chiến

Sát thủ đang trực chiến, chân đòn hiểm , hiệu quả cao.

Lối kèo dựng, đá mé cạnh cần, mang tai rất hiệu quả. xương sức mạnh.

Đòn lối các bạn có thể theo dõi video đường link phía dưới:

Link video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqf7cqieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Sát thủ đang trực chiến, chân đòn hiểm , hiệu quả cao.

Lối kèo dựng, đá mé cạnh cần, mang tai rất hiệu quả. xương sức mạnh.

Đòn lối các bạn có thể theo dõi video đường link phía dưới:

Link video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqf7cqieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

 

Sát thủ đang trực chiến, chân đòn hiểm , hiệu quả cao.

Lối kèo dựng, đá mé cạnh cần, mang tai rất hiệu quả. xương sức mạnh.

Đòn lối các bạn có thể theo dõi video đường link phía dưới:

Link video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqf7cqieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Sát thủ đang trực chiến, chân đòn hiểm , hiệu quả cao.

Lối kèo dựng, đá mé cạnh cần, mang tai rất hiệu quả. xương sức mạnh.

Đòn lối các bạn có thể theo dõi video đường link phía dưới:

Link video tham khảo: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqf7cqieh4cf

Giá liên hệ trực tiếp chủ trại số: 0707.080.884 hoặc Gọi 19008684,  Zalo 0964.616.696 để biết thêm thông tin chi tiết và chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!