• z4131751930975_a00df31b40273faa2a4fe6b200bce377
  • z4131751930975_a00df31b40273faa2a4fe6b200bce377

Aam22 3.15kg

10,000,000 

Aam22 3.15kg  

Sự kết hợp của những dòng máu tinh hoa. Sát thủ thực thụ cho tương lai. Bò lồng, Thu ngân và hơn thế nữa. Đã mở mỏ, đòn lối đạt chuẩn để đào tạo. Lối lên kèo, xuống vào vỉa lối kín, chân xoay tốt, đánh phá xương, đá bụng, gốc cổ, nách, lưng.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Link mở mỏ tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

, , , , , , , , , , , ,

Mô tả

Aam22 3.15kg 

Sự kết hợp của những dòng máu tinh hoa. Sát thủ thực thụ cho tương lai. Bò lồng, Thu ngân và hơn thế nữa. Đã mở mỏ, đòn lối đạt chuẩn để đào tạo. Lối lên kèo, xuống vào vỉa lối kín, chân xoay tốt, đánh phá xương, đá bụng, gốc cổ, nách, lưng.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Link mở mỏ tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aam22 3.15kg

Sự kết hợp của những dòng máu tinh hoa. Sát thủ thực thụ cho tương lai. Bò lồng, Thu ngân và hơn thế nữa. Đã mở mỏ, đòn lối đạt chuẩn để đào tạo. Lối lên kèo, xuống vào vỉa lối kín, chân xoay tốt, đánh phá xương, đá bụng, gốc cổ, nách, lưng.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Link mở mỏ tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aam22 3.15kg

Sự kết hợp của những dòng máu tinh hoa. Sát thủ thực thụ cho tương lai. Bò lồng, Thu ngân và hơn thế nữa. Đã mở mỏ, đòn lối đạt chuẩn để đào tạo. Lối lên kèo, xuống vào vỉa lối kín, chân xoay tốt, đánh phá xương, đá bụng, gốc cổ, nách, lưng.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Link mở mỏ tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aam22 3.15kg

Sự kết hợp của những dòng máu tinh hoa. Sát thủ thực thụ cho tương lai. Bò lồng, Thu ngân và hơn thế nữa. Đã mở mỏ, đòn lối đạt chuẩn để đào tạo. Lối lên kèo, xuống vào vỉa lối kín, chân xoay tốt, đánh phá xương, đá bụng, gốc cổ, nách, lưng.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Link mở mỏ tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Aam22 3.15kg

Sự kết hợp của những dòng máu tinh hoa. Sát thủ thực thụ cho tương lai. Bò lồng, Thu ngân và hơn thế nữa. Đã mở mỏ, đòn lối đạt chuẩn để đào tạo. Lối lên kèo, xuống vào vỉa lối kín, chân xoay tốt, đánh phá xương, đá bụng, gốc cổ, nách, lưng.

Gọi 19008684 để chốt mua nhé.

Link mở mỏ tham khảo:https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!