• z4136290552409_b72edc83dee20f12433cf75f64fad386
  • z4136290552409_b72edc83dee20f12433cf75f64fad386

10,000,000 

Aam84 3,15kg

Là một sát thủ thực sự, ai sẽ may mắn chốt được đây nhi?

Lối kèo dựng, nhanh mỏ, đá mé gốc cổ, hầu, mang tai. đá đòn lớn, chân đá hiệu quả. đào tạo bài bản sẽ là 1 chiến kê xuất sắc.

mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Chờ xem sự phát triển của chiến kê này nhé.

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

, , , , , , , , ,

Mô tả

Aam84 3,15kg

Là một sát thủ thực sự, ai sẽ may mắn chốt được đây nhi?

Lối kèo dựng, nhanh mỏ, đá mé gốc cổ, hầu, mang tai. đá đòn lớn, chân đá hiệu quả. đào tạo bài bản sẽ là 1 chiến kê xuất sắc.

mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Chờ xem sự phát triển của chiến kê này nhé.

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Là một sát thủ thực sự, ai sẽ may mắn chốt được đây nhi?

Lối kèo dựng, nhanh mỏ, đá mé gốc cổ, hầu, mang tai. đá đòn lớn, chân đá hiệu quả. đào tạo bài bản sẽ là 1 chiến kê xuất sắc.

mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Chờ xem sự phát triển của chiến kê này nhé.

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

Là một sát thủ thực sự, ai sẽ may mắn chốt được đây nhi?

Lối kèo dựng, nhanh mỏ, đá mé gốc cổ, hầu, mang tai. đá đòn lớn, chân đá hiệu quả. đào tạo bài bản sẽ là 1 chiến kê xuất sắc.

mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Chờ xem sự phát triển của chiến kê này nhé.

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

Là một sát thủ thực sự, ai sẽ may mắn chốt được đây nhi?

Lối kèo dựng, nhanh mỏ, đá mé gốc cổ, hầu, mang tai. đá đòn lớn, chân đá hiệu quả. đào tạo bài bản sẽ là 1 chiến kê xuất sắc.

mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Chờ xem sự phát triển của chiến kê này nhé.

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

Là một sát thủ thực sự, ai sẽ may mắn chốt được đây nhi?

Lối kèo dựng, nhanh mỏ, đá mé gốc cổ, hầu, mang tai. đá đòn lớn, chân đá hiệu quả. đào tạo bài bản sẽ là 1 chiến kê xuất sắc.

mời xem video: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/rqkb8cieh4cf

Chờ xem sự phát triển của chiến kê này nhé.

Gọi 19008684  Zalo 0964.616.696 để chốt mua.

Nhớ rằng:
– Bình luận có quà, có quà rồi sẽ được bốc thăm có quà nữa.
– Mua gà hay mua sản phẩm đều được bốc thăm nhận quà.
– Mua gà sẽ được tặng 1 trong các sản phẩm sau: Nước om, Hen CRD, PARAVITC, Viêm Ruột BADEK gửi kèm theo.

+ PARAVITC: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi84m5juy
+ HENCRD: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi8cb5juy
+ Viêm Ruột BADEK: https://www.gapo.vn/259018/posts/rpi7az5juy
******
Liên hệ với trại:
_ Zalo 0964.616.696
– zalo chủ trại: 0707080884
– gapo, Facebook, youtube
– Gọi mua gà và sản phẩm nhanh nhất là 19008684.

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!