• 108007043_1883616661779934_2022603829218538320_n
  • 108007043_1883616661779934_2022603829218538320_n

#CU – Trạng 3,2kg

1,600,000 

CU3 – TRẠNG 3,2KG

 

Mô tả sản phẩm

Mã Số: CU3

Trạng cân: 3,2kg

Tuổi: 13 tháng

Thông tin: Chưa mở mỏ, mới cắt lông được 1 tuần

Hình ảnh