• received_912073469305325
  • received_912073469305325

#DU20 đang thay lông 3,5kg

5,500,000 

#DU20 đang thay lông 3,5kg
Có được dòng máu này để đúc thì tuyệt vời đấy.
Nuôi lông xong chạng đá 3,3kg. Đúc thì là một trống đúc dòng đẳng cấp.

, , , , , ,

Mô tả sản phẩm

#DU20 đang thay lông 3,5kg

Có được dòng máu này để đúc thì tuyệt vời đấy.

Nuôi lông xong chạng đá 3,3kg. Đúc thì là một trống đúc dòng đẳng cấp.

Gà nòi babaobinhdinh