• 5224dad9336dc6339f7c12
  • 5224dad9336dc6339f7c12

Gà Lùn – Trạng 2.75kg

3,000,000 

Gà Lùn – Trạng 2.75kg

Ai yêu chân này

Gà dòng chiến, giá sinh viên ưu đãi

Lùn nhưng đẹp

Liên hệ: 0964.616.696

Mô tả

Gà Lùn – Trạng 2.75kg

Ai yêu chân này

Gà dòng chiến, giá sinh viên ưu đãi

Lùn nhưng đẹp

Gà Lùn - Trạng 2.75kg
Gà Lùn – Trạng 2.75kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 04/06/2021

Gà Lùn – Trạng 2.75kg

Ai yêu chân này

Gà dòng chiến, giá sinh viên ưu đãi

Lùn nhưng đẹp

    You have not viewed any product yet!