• c25c32b89deb68b531fa
  • c25c32b89deb68b531fa

KM15_Trạng 2,95kg

Vừa có clip là anh em đã alo hỏi rồi , còn chưa kịp cho hình ảnh lên sóng ạ !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsi7rfb6g4ug

Mô tả

KM15_Trạng 2,95kg

Vừa có clip là anh em đã alo hỏi rồi , còn chưa kịp cho hình ảnh lên sóng ạ !

Clip tham khảo: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsi7rfb6g4ug

Hình ảnh:

 

KM15_Trạng 2,95kg #gachien #ganoi #babaobinhdinh
KM15_Trạng 3,05kg Hình ảnh lúc chưa cắt lông
Có ai mê màu chân này như em không ạ? KM15_Trạng 2,95kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 20/04/2021

KM15_Trạng 3,05kg

Ngày 01/05/2021

KM15_Trạng 2,95kg #gachien #ganoi #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!