• 321a26e6d0be25e07caf
  • 321a26e6d0be25e07caf

KM19_Trạng 3,1kg

KM19 nóng bỏng hơn thời tiết ở TP HCM hôm nay!

Cập nhật ngày 4/5/21: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qskabqb6g4ug

Cập nhật ngày 7/6/21: https://gapo.vn/675958408/posts/qubjeeb6g4ug

 

, , , , ,

Mô tả

Cập nhật ngày 4/5/21: Clip nóng hổi: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qskabqb6g4ug

Cập nhật ngày 7/6/21: https://gapo.vn/675958408/posts/qubjeeb6g4ug

Hình mới nhìn là ghiền nhé:

KM19_Trạng 3,1kg #ga ô tía #gachien #babaobinhdinh

KM19_Trạng 3,1kg

KM19 nóng bỏng hơn thời tiết ở TP HCM hôm nay!

Chưa có clip

Nhật ký nuôi gà

Ngày 07/06/2021

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qubjeeb6g4ug

Ngày 14/04/2021

chưa có cip ạ

km19 #babaobinhdinh #gachien #ga ô

Ngày 04/05/2021

Clip nóng: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qskabqb6g4ug

KM19_Trạng 3,1kg #ga ô #gachien #babaobinhdinh
    You have not viewed any product yet!