• IMG_1618407122631_1618563474747
  • IMG_1618407122631_1618563474747

KM21 _Trạng 2,9kg

KM21 _Trạng 2,9kg

Clip xổ : https://gapo.vn/675958408/posts/qrlj0hb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

, ,

Mô tả

KM21 _Trạng 2,9kg

Clip xổ : https://gapo.vn/675958408/posts/qrlj0hb6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

KM21 _Trạng 2,9kg
Chân vảy sạch sẽ, gọn gàng của Km21

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!