• z2435257371733_f27bc193374d9ec96fe6a38344a8be77
  • z2435257371733_f27bc193374d9ec96fe6a38344a8be77

KM22_Trạng 3,05kg

Mới 8 phút đối thủ đã mất mắt , còn gì để nói!

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrkv9hb6g4ug

, , ,

Mô tả

KM22_Trạng 3,05kg

Mới 8 phút đã lấy mắt đối thủ, còn gì để nói! Xem ngay clip ạ!

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrkv9hb6g4ug

Hình ảnh:

 

KM22_Trạng 3,05kg

 

Nhật ký nuôi gà

Ngày 14/04/2021

KM22_Trạng 3,05kg
    You have not viewed any product yet!