• z2481548347971_c7b8d9a31d5108b6af33ccd46b78956c
  • z2481548347971_c7b8d9a31d5108b6af33ccd46b78956c

LH:0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

, ,

Mô tả

Cập nhật ngày 10/5/21 – Nhân dịp Sài Gòn có 1 ngày mưa, làm đẹp cho em xíu – mọi người thấy đẹp trai chưa ạ?

Clip mới cho mọi người tham khảo luôn ạ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsxdvbieh4cf

3TM2_Trạng 3,15kg

3TM2 _Trạng 3,05kg

Clip chấm điểm ạ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrn81tb6g4ug

LH:0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

Nhật ký nuôi gà

Ngày 10/05/2021

Cập nhật ngày 10/5/21 – Nhân dịp Sài Gòn có 1 ngày mưa, làm đẹp cho em xíu – mọi người thấy đẹp trai chưa ạ?

Clip tham khảo ạ: https://www.gapo.vn/1112704575/posts/qsxdvbieh4cf

Ngày 16/04/2021

3TM2 _Trạng 3,05kg

Clip chấm điểm ạ: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrn81tb6g4ug

LH:0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

    You have not viewed any product yet!