• z2414881047871_4b85e440245e9a43c7234a392b49a3bb
  • z2414881047871_4b85e440245e9a43c7234a392b49a3bb

KM2_Trạng 3,1kg

Clip xổ cùng trạng: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyma4b6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

 

, , ,

Mô tả

KM2_Trạng 3,1kg

Clip xổ cùng trạng: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyma4b6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884

KM2_Trạng 3,1kg
Chỉ nhìn đôi chân này thôi cũng thỏa lòng đam mê rồi! KM2_Trạng 3,1kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 03/04/2021

Clip : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qqyma4b6g4ug