• z2445504198834_3646f20f44fed3844000aacdf0c418ba
  • z2445504198834_3646f20f44fed3844000aacdf0c418ba

KM30_Trạng 3,3kg

Màu đẹp quá ạ!

Clip:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qryh6eb6g4ug

Mô tả

KM30_Trạng 3,3kg

Màu đẹp quá ạ!

Clip:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qryh6eb6g4ug

Hình ảnh:

KM30_Trạng 3,3kg #gachien #babaobinhdinh

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!