• 2a70bbd98445761b2f54
  • 2a70bbd98445761b2f54

, , , ,

Mô tả

KM38_Trạng 3,1kg

Clip : https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrzut2b6g4ug

Hình ảnh:

km38 _trạng 3,1kg #gachien #gadep #babaobinhdinh
Chân vảy Km38 _trạng 3,1kg #chanvaydep #gachien #babaobinhdinh

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!