• z2448966369086_9530efdcf465ca512be14286cf3cced2
  • z2448966369086_9530efdcf465ca512be14286cf3cced2

, , , ,

Mô tả

KM37_Trạng 3,4kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qryh6eb6g4ug

Hình ảnh:

KM37_Trạng 3,4kg #gachien #gadep #babaobinhdinh
KM37_Trạng 3,4 #chanvaydep #gachien #babaobinhdinh

 

Nhật ký nuôi gà

    You have not viewed any product yet!