• z2464082332715_b3806bb8d9cb1cc9d94e6fb81ba2a576
  • z2464082332715_b3806bb8d9cb1cc9d94e6fb81ba2a576

KM42_Trạng 2,8kg

KM42_Trạng 2,8kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs24jwb6g4ug

Clip ngày 1/5/21: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsehbsb6g4ug

, , , , ,

Mô tả

Cập nhật ngày 1/5/21: thay áo mới cho em về với chủ mới ạ !

Xem clip tiếp theo của em thì phải chốt em ngay ạ:

Clip ngày 1/5/21:https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsehbsb6g4ug  

km42_trạng 2,8kg #ga ô #babaobinhdinh

 

KM42_Trạng 2,8kg

Clip: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qs24jwb6g4ug

KM42_Trạng 2,8kg #gadep #gachien #dongcaodo #babaobinhdinh

Nhật ký nuôi gà

Ngày 01/05/2021

thay áo mới về với chủ mới ạ !

clip 1/5/21: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qsehbsb6g4ug

km42_trạng 2,8kg #ga ô #babaobinhdinh

 

    You have not viewed any product yet!