• 083abda8b35746091f461
  • 083abda8b35746091f461

Tập luyện gà đúc CH63 và KM65

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qtqrkrb6g4ug

 

, ,