• d150783805b9f0e7a9a81
  • d150783805b9f0e7a9a81

KM66 Trạng 3.25kg

Clip xổ Tập luyện KM66 3.25kg + CH62 3.2kg: https://gapo.vn/675958408/posts/qtspmbb6g4ug

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

, ,

Mô tả

KM66 Trạng 3.25kg

Clip xổ: https://gapo.vn/675958408/posts/qtspmbb6g4ug

KM66 Trạng 3.25kg
KM66 Trạng 3.25kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 28/05/2021

KM66 Trạng 3.25kg

Clip xổ KM66 3.25kg + CH62 3.2kg: https://gapo.vn/675958408/posts/qtspmbb6g4ug

    You have not viewed any product yet!