• 0d83625a6fd69a88c3c737
  • 0d83625a6fd69a88c3c737

KM67 Trạng 2.8kg

Clip xổ: KM67 + KM6: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuhpgb6g4ug

Clip xổ: KM67 + KMM5: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuj3zb6g4ug

LH: 0964.616.696 HOẶC 0949.999.884 Zalo/Call

, , ,

Mô tả

KM67 Trạng 2.8kg

Clip xổ: KM67 + KM6: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuhpgb6g4ug

Clip xổ: KM67 + KMM5: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuj3zb6g4ug

KM67 trạng 2.8kg
KM67 trạng 2.8kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 29/05/2021

KM67 Trạng 2.8kg

Clip xổ: KM67 + KM6: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuhpgb6g4ug

Clip xổ: KM67 + KMM5: https://gapo.vn/675958408/posts/qtuj3zb6g4ug

 

 

    You have not viewed any product yet!