• z2425696492633_4e586ff7e79fe242c616b7893ad99f85
  • z2425696492633_4e586ff7e79fe242c616b7893ad99f85

KM7_Trạng 3,2kg

Clip để chấm: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrafk1b6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Mô tả

Cập nhật 12/5/21 – một vài hình ảnh của em lúc trời đang chuẩn bị chuyển mưa. Không khí đã nóng, em còn nóng hơn !

KM7- Trạng 3,2kg #dongsongsong #ganoi babaobinhdinh

KM7_Trạng 3,2kg

Clip để chấm: https://www.gapo.vn/675958408/posts/qrafk1b6g4ug

Liên hệ: 0964.616.696 hoặc 0949.999.884 Zalo/Call

Hình ảnh:

Đẹp hút hồn! KM7 Trạng 3,2kg

Đẹp hút hồn! KM7 Trạng 3,2kg

Nhật ký nuôi gà

Ngày 09/04/2021

Đẹp hút hồn! KM7 Trạng 3,2kg
    You have not viewed any product yet!